Centrum ta馽a i Ruchu TICO

Szkola tanca

Szkoła Tańca

Akademia Sztuk Walki

Akademia Sztuk Walki


Facebook

Facebook

Akceptujemy karty:

Centrum Ta艅ca i Ruchu TICO

UZUPE艁NIENIE 聽REGULAMINU
uczestnictwa w zaj臋ciach grupowych i indywidualnych organizowanych w Centrum TICO w trakcie epidemii COVID-19

Uczestnictwo we wszystkich zaj臋ciach organizowanych przez Centrum Ta艅ca i Ruchu TICO jest jednoznaczne z akceptacj膮 wszystkich punkt贸w regulaminu podstawowego oraz poni偶szego uzupe艂nienia regulaminu:

1. Centrum Ta艅ca i Ruchu TICO zobowi膮zuje si臋 do prowadzenia zaj臋膰 w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie聽z grafikiem. Centrum zastrzega sobie prawo odwo艂ania lub przeniesienia zaj臋膰 na inny termin po uprzednim poinformowaniu uczestnik贸w. Dopuszczalne jest prowadzenie zaj臋膰 zdalnych lub zaj臋膰 na bazie nagra艅 video.

2. Wszyscy uczestnicy zaj臋膰 zobowi膮zani s膮 do z艂o偶enia do instruktora zaj臋膰 podpisanego o艣wiadczenia o stanie zdrowia i o zapoznaniu si臋 z uzupe艂nionym regulaminem zaj臋膰. W przypadku os贸b niepe艂noletnich o艣wiadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka. Brak podpisanego o艣wiadczenia uniemo偶liwia udzia艂 w zaj臋ciach.

3. W zaj臋ciach udzia艂 bra膰 mog膮 wy艂膮cznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objaw贸w sugeruj膮cych chorob臋 zaka藕n膮 (kaszel, katar, duszno艣ci, gor膮czka, itp.) Instruktor ma prawo nie wpu艣ci膰 na zaj臋cia osoby z objawami chorobowymi.

4.聽Rodzic wyra偶膮 zgod臋 na pomiar temperatury cia艂a uczestnika zaj臋膰 w przypadku podejrzenia niepokoj膮cych objaw贸w 艣wiadcz膮cych o chorobie zaka藕nej.

5.聽Nie wolno przychodzi膰 na zaj臋cia/przyprowadza膰 dziecka, je偶eli kto艣 z najbli偶szego otoczenia w ci膮gu 10 dni obj臋ty by艂 kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub mia艂 kontakt z osob膮 podejrzan膮 o zaka偶enie chorob膮 zaka藕n膮. Dziecko mo偶e przyprowadza膰 i odbiera膰 wy艂膮cznie osoba zdrowa.

6. Na zaj臋cia nale偶y przychodzi膰 5 – 10 minut przed ich rozpocz臋ciem (nie wcze艣niej).

7. Po zako艅czeniu zaj臋膰 uczestnik zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego opuszczenia Centrum TICO.

8. Nie ma mo偶liwo艣ci przebywania w budynku Centrum TICO os贸b, kt贸re nie s膮 uczestnikami zaj臋膰.

9.聽Wszystkie osoby wchodz膮ce do budynku Centrum TICO maj膮 obowi膮zek dezynfekowania r膮k p艂ynem do dezynfekcji. Dozownik z p艂ynem znajduje si臋 przy recepcji Centrum.

10.聽Rodzice / opiekunowie prawni przyprowadzaj膮cy i odbieraj膮cy uczestnik贸w zaj臋膰 do/z plac贸wki s膮 zobowi膮zani do zachowania dystansu spo艂ecznego w odniesieniu do pracownik贸w oraz innych uczestnik贸w i ich rodzic贸w wynosz膮cy min. 1,5 metra.

11.聽Wszystkie osoby przebywaj膮ce w budynku zobowi膮zane s膮 nosi膰 maseczki zakrywaj膮ce usta i nos. Maseczki mog膮 by膰 zdj臋te dopiero w sali treningowej, na czas zaj臋膰. Zapewnienie 艣rodk贸w ochrony osobistej nale偶y do uczestnika zaj臋膰.

12. Na zaj臋ciach obowi膮zuje zakaz u偶ywania telefon贸w kom贸rkowych. Telefon powinien by膰 schowany w plecaku uczestnika zaj臋膰 鈥 nie mo偶e on le偶e膰 na wsp贸lnych powierzchniach.

13. Bezwzgl臋dnie zabrania si臋 niekontrolowanego przemieszczania uczestnik贸w zaj臋膰 w budynku Centrum.

14. W toalecie przebywa膰 mo偶e jednorazowo nie wi臋cej ni偶 jedna osoba.

15. Centrum TICO prowadzi szczeg贸艂ow膮 ewidencj臋 uczestnik贸w wszystkich zaj臋膰 odbywaj膮cych si臋 w Centrum w celu pe艂nej identyfikacji na wypadek zaka偶enia/choroby, kt贸rego艣 z uczestnik贸w koronawirusem SARS-COV-2

16. Centrum TICO zastrzega sobie prawo poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o podejrzeniu zaka偶enia SARS-COV-2 uczestnika zaj臋膰.

REGULAMIN PODSTAWOWY

Uczestnictwo we wszystkich zaj臋ciach tanecznych prowadzonych przez Centrum Ta艅ca i Ruchu TICO jest jednoznaczne z akceptacj膮 wszystkich punkt贸w poni偶szego regulaminu.

1. Centrum Ta艅ca i Ruchu TICO zobowi膮zuje si臋 do prowadzenia zaj臋膰 w wyznaczonych terminach na
dany semestr zgodnie z grafikiem.聽W przypadku choroby instruktora b膮d藕 innej losowej przyczyny
uniemo偶liwiaj膮cej stawienie si臋 wskazanego prowadz膮cego na kurs Centrum zapewnia zast臋pstwo.
W przypadku braku zast臋pstwa Centrum zastrzega sobie prawo odwo艂ania zaj臋膰 i daje mo偶liwo艣膰
odrobienia ich w innym dogodnym dla kursant贸w terminie.

2. Aby uczestniczy膰 w zaj臋ciach trzeba ui艣ci膰 op艂at臋 zgodnie z cennikiem. P艂atno艣膰 dokonywana jest
鈥瀦 g贸ry鈥 za dany miesi膮c. Op艂ata za zaj臋cia jest bezzwrotna. Nale偶y dokonywa膰 przemy艣lanych op艂at.

Za nieobecno艣膰 kursanta na zaj臋ciach (z przyczyn niezale偶nych od Centrum Ta艅ca), kursantowi nie
przys艂uguje zwrot wp艂aconej kwoty.
a) W sekcji fitness obowi膮zuj膮 鈥瀔arnety wst臋pu鈥, wa偶ne trzydzie艣ci dni od daty zakupu.
„Karnet” jest imienny i przeznaczony do u偶ytku wy艂膮cznie dla jednej osoby (jego w艂a艣ciciela lub
osoby wyznaczonej).
b) W sekcji Taniec Towarzyski, Hip – hop, Balet oraz Sport op艂aty za zaj臋cia nale偶y wnosi膰
miesi臋cznie, na pierwszym (ostatecznie drugim) treningu. Po wyznaczonym terminie do miesi臋cznej
op艂aty doliczana jest kara umowna.

3. Centrum Ta艅ca TICO Opoczno nie ubezpiecza uczestnik贸w. Ka偶dy z uczestnik贸w zaj臋膰 jest 艣wiadom
w艂asnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze udzia艂 w zaj臋ciach na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰.
Centrum TICO oraz instruktorzy prowadz膮cy zaj臋cia nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za wypadki b臋d膮ce
wynikiem nie stosowania si臋 do programu i zalece艅 instruktora, oraz wykonywania 膰wicze艅 samodzielnie
podczas nieobecno艣ci i bez nadzoru instruktora.

4. Uczestnicy zaj臋膰 Centrum Ta艅ca TICO zobowi膮zani s膮 do przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu narkomani. Zabrania si臋 uczestnictwa w zaj臋ciach po spo偶yciu
jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych oraz w przypadku z艂ego samopoczucia.

5. Na zaj臋ciach Centrum Ta艅ca TICO wszystkich uczestnik贸w obowi膮zuje str贸j treningowy (sportowy) nie
kr臋puj膮cy ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe lub taneczne. Na okre艣lone zaj臋cia trener lub
instruktor mo偶e wymaga膰 stroju 艣ci艣le przez niego okre艣lonego. Na sal臋 taneczn膮 mo偶na wej艣膰 tylko
w zmienionym obuwiu.

6. Centrum Ta艅ca TICO nie ponosi odpowiedzialno艣ci za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione
w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych.

7. Na salach tanecznych podczas zaj臋膰 mog膮 przebywa膰 tylko kursanci danej grupy i instruktor.

8. O opuszczenie sali tanecznej mog膮 zosta膰 poproszone osoby, kt贸re nie zastosuj膮 si臋 do niniejszego
regulaminu, ich zachowanie b臋dzie przeszkadza艂o innym uczestnikom zaj臋膰 lub b臋dzie zagra偶a艂o
bezpiecze艅stwu os贸b i wyposa偶eniu obiektu, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia.

9. Korzystanie z aparat贸w i kamer podczas zaj臋膰 bez zgody instruktora Centrum jest zabronione.

10. Na zaj臋ciach obowi膮zuje zakaz u偶ywania telefon贸w kom贸rkowych.

11. Kursanci s膮 zobowi膮zani do pe艂nej rekompensaty strat materialnych, wynik艂ych z niew艂a艣ciwego
zachowania podczas przebywania na terenie obiektu, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia. Za straty
materialne spowodowane przez osoby niepe艂noletnie odpowiadaj膮 ich rodzice lub opiekunowie.

12. Centrum Ta艅ca i Ruchu TICO nie zapewnia opieki nad niepe艂noletnimi uczestnikami zaj臋膰 przed
wyznaczon膮 godzin膮 treningu oraz po jego zako艅czeniu. Rodzice lub opiekunowie niepe艂noletnich
cz艂onk贸w Centrum zobowi膮zani s膮 do osobistego przyprowadzania i odbierania z zaj臋膰 swoich dzieci.

13. Je偶eli grupa liczy mniej ni偶 15 os贸b Centrum Ta艅ca ma prawo po艂膮czy膰 t膮 grup臋 z inn膮 na podobnym
poziomie lub rozwi膮za膰. W tym drugim przypadku nast膮pi zwrot pieni臋dzy za zaj臋cia, kt贸re si臋 nie
odby艂y.

14. Aby umo偶liwi膰 rodzicom lub opiekunom dokonania oceny post臋p贸w dziecka, Centrum Ta艅ca i Ruchu
TICO zobowi膮zuje si臋 do zorganizowania w ci膮gu ka偶dego roku szkolnego przynajmniej dw贸ch pokaz贸w
ta艅ca. Pokazy te mog膮 by膰 organizowane w ramach zaj臋膰 tanecznych.

15. Wszystkie uk艂ady choreograficzne, lub ich fragmenty, poznane podczas nauki w sekcjach Centrum
Ta艅ca i Ruchu TICO podlegaj膮 ochronie prawa autorskiego. Zabrania si臋 wykorzystywania poznanych
uk艂ad贸w choreograficznych lub ich fragment贸w w pokazach zewn臋trznych, publicznych prezentacjach
bez pisemnej zgody w艂a艣ciciela Centrum.

16. Udzia艂 w zaj臋ciach (treningi, pokazy, turnieje ta艅ca) jest jednoznaczny z wyra偶eniem zgody na
rejestracj臋 filmow膮 i fotograficzn膮. Centrum Ta艅ca i Ruchu TICO zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania danych osobowych uczestnik贸w zaj臋膰, zdj臋膰 i nagra艅 filmowych w celach
reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych.

W sprawach nie uj臋tych niniejszym regulaminem decyduje w艂a艣ciciel Centrum Ta艅ca i Ruchu TICO.

Niniejszy regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 01.05.2013 r.

Zapisz sie

Nasi partnerzy: