Centrum ta˝ca i Ruchu TICO

Szkola tanca

Szkoła Tańca

Akademia Sztuk Walki

Akademia Sztuk Walki


Facebook

Facebook

Akceptujemy karty:

Centrum Tańca i Ruchu TICO

REGULAMIN PODSTAWOWY

Uczestnictwo we wszystkich zaj─Öciach tanecznych prowadzonych przez Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO jest jednoznaczne z akceptacj─ů wszystkich punkt├│w poni┼╝szego regulaminu.

1. Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO zobowi─ůzuje si─Ö do prowadzenia zaj─Ö─ç w wyznaczonych terminach na
dany semestr zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora b─ůd┼║ innej losowej przyczyny
uniemo┼╝liwiaj─ůcej stawienie si─Ö wskazanego prowadz─ůcego na kurs Centrum zapewnia zast─Öpstwo.
W przypadku braku zast─Öpstwa Centrum zastrzega sobie prawo odwo┼éania zaj─Ö─ç i daje mo┼╝liwo┼Ť─ç
odrobienia ich w innym dogodnym dla kursant├│w terminie.

2. Aby uczestniczy─ç w zaj─Öciach trzeba ui┼Ťci─ç op┼éat─Ö zgodnie z cennikiem. P┼éatno┼Ť─ç dokonywana jest
ÔÇ×z g├│ryÔÇŁ za dany miesi─ůc. Op┼éata za zaj─Öcia jest bezzwrotna. Nale┼╝y dokonywa─ç przemy┼Ťlanych op┼éat.
Za nieobecno┼Ť─ç kursanta na zaj─Öciach (z przyczyn niezale┼╝nych od Centrum Ta┼äca), kursantowi nie
przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
a) W sekcji fitness obowi─ůzuj─ů ÔÇ×karnety wst─ÖpuÔÇŁ, wa┼╝ne trzydzie┼Ťci dni od daty zakupu.
ÔÇ×KarnetÔÇŁ jest imienny i przeznaczony do u┼╝ytku wy┼é─ůcznie dla jednej osoby (jego w┼éa┼Ťciciela lub
osoby wyznaczonej).
b) W sekcji Taniec Towarzyski, Hip ÔÇô hop, Balet oraz Sport op┼éaty za zaj─Öcia nale┼╝y wnosi─ç
miesi─Öcznie, na pierwszym treningu. Po wyznaczonym terminie do miesi─Öcznej
opłaty doliczana jest kara umowna.

3. Centrum Ta┼äca TICO Opoczno nie ubezpiecza uczestnik├│w. Ka┼╝dy z uczestnik├│w zaj─Ö─ç jest ┼Ťwiadom
w┼éasnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze udzia┼é w zaj─Öciach na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç.
Centrum TICO oraz instruktorzy prowadz─ůcy zaj─Öcia nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za wypadki b─Öd─ůce
wynikiem nie stosowania si─Ö do programu i zalece┼ä instruktora, oraz wykonywania ─çwicze┼ä samodzielnie podczas nieobecno┼Ťci i bez nadzoru instruktora.

4. Uczestnicy zaj─Ö─ç Centrum Ta┼äca TICO zobowi─ůzani s─ů do przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trze┼║wo┼Ťci i przeciwdzia┼éaniu narkomani. Zabrania si─Ö uczestnictwa w zaj─Öciach po spo┼╝yciu
jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych oraz w przypadku z┼éego samopoczucia.

5. Na zaj─Öciach Centrum Ta┼äca TICO wszystkich uczestnik├│w obowi─ůzuje str├│j treningowy (sportowy) nie kr─Öpuj─ůcy ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe lub taneczne. Na okre┼Ťlone zaj─Öcia trener lub
instruktor mo┼╝e wymaga─ç stroju ┼Ťci┼Ťle przez niego okre┼Ťlonego. Na sal─Ö taneczn─ů mo┼╝na wej┼Ť─ç tylko
w zmienionym obuwiu.

6. Centrum Ta┼äca TICO nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych.

7. Na salach tanecznych podczas zaj─Ö─ç mog─ů przebywa─ç tylko kursanci danej grupy i instruktor.

8. O opuszczenie sali tanecznej mog─ů zosta─ç poproszone osoby, kt├│re nie zastosuj─ů si─Ö do niniejszego
regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom zajęć lub będzie zagrażało
bezpiecze┼ästwu os├│b i wyposa┼╝eniu obiektu, w kt├│rym odbywaj─ů si─Ö zaj─Öcia.

9. Korzystanie z aparat├│w i kamer podczas zaj─Ö─ç bez zgody instruktora Centrum jest zabronione.

10. Na zaj─Öciach obowi─ůzuje zakaz u┼╝ywania telefon├│w kom├│rkowych.

11. Kursanci s─ů zobowi─ůzani do pe┼énej rekompensaty strat materialnych, wynik┼éych z niew┼éa┼Ťciwego
zachowania podczas przebywania na terenie obiektu, w kt├│rym odbywaj─ů si─Ö zaj─Öcia. Za straty
materialne spowodowane przez osoby niepe┼énoletnie odpowiadaj─ů ich rodzice lub opiekunowie.

12. Centrum Tańca i Ruchu TICO nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć przed
wyznaczon─ů godzin─ů treningu oraz po jego zako┼äczeniu. Rodzice lub opiekunowie niepe┼énoletnich
cz┼éonk├│w Centrum zobowi─ůzani s─ů do osobistego przyprowadzania i odbierania z zaj─Ö─ç swoich dzieci.

13. Je┼╝eli grupa liczy mniej ni┼╝ 15 os├│b Centrum Ta┼äca ma prawo po┼é─ůczy─ç t─ů grup─Ö z inn─ů na podobnym poziomie lub rozwi─ůza─ç. W tym drugim przypadku nast─ůpi zwrot pieni─Ödzy za zaj─Öcia, kt├│re si─Ö nie odby┼éy.

14. Aby umożliwić rodzicom lub opiekunom dokonania oceny postępów dziecka, Centrum Tańca i Ruchu
TICO zobowi─ůzuje si─Ö do zorganizowania w ci─ůgu ka┼╝dego roku szkolnego przynajmniej dw├│ch pokaz├│w ta┼äca. Pokazy te mog─ů by─ç organizowane w ramach zaj─Ö─ç tanecznych.

15. Wszystkie układy choreograficzne, lub ich fragmenty, poznane podczas nauki w sekcjach Centrum
Ta┼äca i Ruchu TICO podlegaj─ů ochronie prawa autorskiego. Zabrania si─Ö wykorzystywania poznanych
układów choreograficznych lub ich fragmentów w pokazach zewnętrznych, publicznych prezentacjach
bez pisemnej zgody w┼éa┼Ťciciela Centrum.

16. Udzia┼é w zaj─Öciach (treningi, pokazy, turnieje ta┼äca) jest jednoznaczny z wyra┼╝eniem zgody na
rejestracj─Ö filmow─ů i fotograficzn─ů. Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania danych osobowych uczestników zajęć, zdjęć i nagrań filmowych w celach
reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych.

W sprawach nie uj─Ötych niniejszym regulaminem decyduje w┼éa┼Ťciciel Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO.

Niniejszy regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.09.2016 r.

UZUPE┼üNIENIE  REGULAMINU
uczestnictwa w zaj─Öciach grupowych i indywidualnych organizowanych w Centrum TICO w trakcie epidemii COVID-19

Uczestnictwo we wszystkich zaj─Öciach organizowanych przez Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO jest jednoznaczne z akceptacj─ů wszystkich punkt├│w regulaminu podstawowego oraz poni┼╝szego uzupe┼énienia regulaminu:

1. Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO zobowi─ůzuje si─Ö do prowadzenia zaj─Ö─ç w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem. Centrum zastrzega sobie prawo odwo┼éania lub przeniesienia zaj─Ö─ç na inny termin po uprzednim poinformowaniu uczestnik├│w. Dopuszczalne jest prowadzenie zaj─Ö─ç zdalnych lub zaj─Ö─ç na bazie nagra┼ä video.

2. Wszyscy uczestnicy zaj─Ö─ç zobowi─ůzani s─ů do z┼éo┼╝enia do instruktora zaj─Ö─ç podpisanego o┼Ťwiadczenia o stanie zdrowia i o zapoznaniu si─Ö z uzupe┼énionym regulaminem zaj─Ö─ç. W przypadku os├│b niepe┼énoletnich o┼Ťwiadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka. Brak podpisanego o┼Ťwiadczenia uniemo┼╝liwia udzia┼é w zaj─Öciach.

3. W zaj─Öciach udzia┼é bra─ç mog─ů wy┼é─ůcznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objaw├│w sugeruj─ůcych chorob─Ö zaka┼║n─ů (kaszel, katar, duszno┼Ťci, gor─ůczka, itp.) Instruktor ma prawo nie wpu┼Ťci─ç na zaj─Öcia osoby z objawami chorobowymi.

4. Rodzic wyra┼╝─ů zgod─Ö na pomiar temperatury cia┼éa uczestnika zaj─Ö─ç w przypadku podejrzenia niepokoj─ůcych objaw├│w ┼Ťwiadcz─ůcych o chorobie zaka┼║nej.

5. Nie wolno przychodzi─ç na zaj─Öcia/przyprowadza─ç dziecka, je┼╝eli kto┼Ť z najbli┼╝szego otoczenia w ci─ůgu 10 dni obj─Öty by┼é kwarantann─ů, nadzorem epidemiologicznym lub mia┼é kontakt z osob─ů podejrzan─ů o zaka┼╝enie chorob─ů zaka┼║n─ů. Dziecko mo┼╝e przyprowadza─ç i odbiera─ç wy┼é─ůcznie osoba zdrowa.

6. Na zaj─Öcia nale┼╝y przychodzi─ç 5 ÔÇô 10 minut przed ich rozpocz─Öciem (nie wcze┼Ťniej).

7. Po zako┼äczeniu zaj─Ö─ç uczestnik zobowi─ůzany jest do niezw┼éocznego opuszczenia Centrum TICO.

8. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci przebywania w budynku Centrum TICO os├│b, kt├│re nie s─ů uczestnikami zaj─Ö─ç.

9. Wszystkie osoby wchodz─ůce do budynku Centrum TICO maj─ů obowi─ůzek dezynfekowania r─ůk p┼éynem do dezynfekcji. Dozownik z p┼éynem znajduje si─Ö przy recepcji Centrum.

10. Rodzice / opiekunowie prawni przyprowadzaj─ůcy i odbieraj─ůcy uczestnik├│w zaj─Ö─ç do/z plac├│wki s─ů zobowi─ůzani do zachowania dystansu spo┼éecznego w odniesieniu do pracownik├│w oraz innych uczestnik├│w i ich rodzic├│w wynosz─ůcy min. 1,5 metra.

11. Wszystkie osoby przebywaj─ůce w budynku zobowi─ůzane s─ů nosi─ç maseczki zakrywaj─ůce usta i nos. Maseczki mog─ů by─ç zdj─Öte dopiero w sali treningowej, na czas zaj─Ö─ç. Zapewnienie ┼Ťrodk├│w ochrony osobistej nale┼╝y do uczestnika zaj─Ö─ç.

12. Na zaj─Öciach obowi─ůzuje zakaz u┼╝ywania telefon├│w kom├│rkowych. Telefon powinien by─ç schowany w plecaku uczestnika zaj─Ö─ç ÔÇô nie mo┼╝e on le┼╝e─ç na wsp├│lnych powierzchniach.

13. Bezwzgl─Ödnie zabrania si─Ö niekontrolowanego przemieszczania uczestnik├│w zaj─Ö─ç w budynku Centrum.

14. W toalecie przebywa─ç mo┼╝e jednorazowo nie wi─Öcej ni┼╝ jedna osoba.

15. Centrum TICO prowadzi szczeg├│┼éow─ů ewidencj─Ö uczestnik├│w wszystkich zaj─Ö─ç odbywaj─ůcych si─Ö w Centrum w celu pe┼énej identyfikacji na wypadek zaka┼╝enia/choroby, kt├│rego┼Ť z uczestnik├│w koronawirusem SARS-COV-2

16. Centrum TICO zastrzega sobie prawo poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o podejrzeniu zaka┼╝enia SARS-COV-2 uczestnika zaj─Ö─ç.

Zapisz sie

Nasi partnerzy: