Centrum ta˝ca i Ruchu TICO

Szkola tanca

Szkoła Tańca

Akademia Sztuk Walki

Akademia Sztuk Walki


Facebook

Facebook

Akceptujemy karty:

Centrum Tańca i Ruchu TICO

REGULAMIN

Uczestnictwo we wszystkich zaj─Öciach tanecznych prowadzonych przez Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO jest jednoznaczne z akceptacj─ů wszystkich punkt├│w poni┼╝szego regulaminu.

1. Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO zobowi─ůzuje si─Ö do prowadzenia zaj─Ö─ç w wyznaczonych terminach na
dany semestr zgodnie z grafikiem.┬áW przypadku choroby instruktora b─ůd┼║ innej losowej przyczyny
uniemo┼╝liwiaj─ůcej stawienie si─Ö wskazanego prowadz─ůcego na kurs Centrum zapewnia zast─Öpstwo.
W przypadku braku zast─Öpstwa Centrum zastrzega sobie prawo odwo┼éania zaj─Ö─ç i daje mo┼╝liwo┼Ť─ç
odrobienia ich w innym dogodnym dla kursant├│w terminie.

2. Aby uczestniczy─ç w zaj─Öciach trzeba ui┼Ťci─ç op┼éat─Ö zgodnie z cennikiem. P┼éatno┼Ť─ç dokonywana jest
ÔÇ×z g├│ryÔÇŁ za dany miesi─ůc. Op┼éata za zaj─Öcia jest bezzwrotna. Nale┼╝y dokonywa─ç przemy┼Ťlanych op┼éat.

Za nieobecno┼Ť─ç kursanta na zaj─Öciach (z przyczyn niezale┼╝nych od Centrum Ta┼äca), kursantowi nie
przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
┬á┬á a) W sekcji fitness obowi─ůzuj─ů ÔÇ×karnety wst─ÖpuÔÇŁ, wa┼╝ne trzydzie┼Ťci dni od daty zakupu.
┬á┬á┬á┬á┬á┬á „Karnet” jest imienny i przeznaczony do u┼╝ytku wy┼é─ůcznie dla jednej osoby (jego w┼éa┼Ťciciela lub
       osoby wyznaczonej).
┬á┬á b) W sekcji Taniec Towarzyski, Hip – hop, Balet oraz Sport op┼éaty za zaj─Öcia nale┼╝y wnosi─ç
       miesięcznie, na pierwszym (ostatecznie drugim) treningu. Po wyznaczonym terminie do miesięcznej
       opłaty doliczana jest kara umowna.

3. Centrum Ta┼äca TICO Opoczno nie ubezpiecza uczestnik├│w. Ka┼╝dy z uczestnik├│w zaj─Ö─ç jest ┼Ťwiadom
w┼éasnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze udzia┼é w zaj─Öciach na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç.
Centrum TICO oraz instruktorzy prowadz─ůcy zaj─Öcia nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za wypadki b─Öd─ůce
wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora, oraz wykonywania ćwiczeń samodzielnie
podczas nieobecno┼Ťci i bez nadzoru instruktora.

4. Uczestnicy zaj─Ö─ç Centrum Ta┼äca TICO zobowi─ůzani s─ů do przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trze┼║wo┼Ťci i przeciwdzia┼éaniu narkomani. Zabrania si─Ö uczestnictwa w zaj─Öciach po spo┼╝yciu
jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych oraz w przypadku z┼éego samopoczucia.

5. Na zaj─Öciach Centrum Ta┼äca TICO wszystkich uczestnik├│w obowi─ůzuje str├│j treningowy (sportowy) nie
kr─Öpuj─ůcy ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe lub taneczne. Na okre┼Ťlone zaj─Öcia trener lub
instruktor mo┼╝e wymaga─ç stroju ┼Ťci┼Ťle przez niego okre┼Ťlonego. Na sal─Ö taneczn─ů mo┼╝na wej┼Ť─ç tylko
w zmienionym obuwiu.

6. Centrum Ta┼äca TICO nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione
w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych.

7. Na salach tanecznych podczas zaj─Ö─ç mog─ů przebywa─ç tylko kursanci danej grupy i instruktor.

8. O opuszczenie sali tanecznej mog─ů zosta─ç poproszone osoby, kt├│re nie zastosuj─ů si─Ö do niniejszego
regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom zajęć lub będzie zagrażało
bezpiecze┼ästwu os├│b i wyposa┼╝eniu obiektu, w kt├│rym odbywaj─ů si─Ö zaj─Öcia.

9. Korzystanie z aparat├│w i kamer podczas zaj─Ö─ç bez zgody instruktora Centrum jest zabronione.

10. Na zaj─Öciach obowi─ůzuje zakaz u┼╝ywania telefon├│w kom├│rkowych.

11. Kursanci s─ů zobowi─ůzani do pe┼énej rekompensaty strat materialnych, wynik┼éych z niew┼éa┼Ťciwego
zachowania podczas przebywania na terenie obiektu, w kt├│rym odbywaj─ů si─Ö zaj─Öcia. Za straty
materialne spowodowane przez osoby niepe┼énoletnie odpowiadaj─ů ich rodzice lub opiekunowie.

12. Centrum Tańca i Ruchu TICO nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć przed
wyznaczon─ů godzin─ů treningu oraz po jego zako┼äczeniu. Rodzice lub opiekunowie niepe┼énoletnich
cz┼éonk├│w Centrum zobowi─ůzani s─ů do osobistego przyprowadzania i odbierania z zaj─Ö─ç swoich dzieci.

13. Je┼╝eli grupa liczy mniej ni┼╝ 15 os├│b Centrum Ta┼äca ma prawo po┼é─ůczy─ç t─ů grup─Ö z inn─ů na podobnym
poziomie lub rozwi─ůza─ç. W tym drugim przypadku nast─ůpi zwrot pieni─Ödzy za zaj─Öcia, kt├│re si─Ö nie
odbyły.

14. Aby umożliwić rodzicom lub opiekunom dokonania oceny postępów dziecka, Centrum Tańca i Ruchu
TICO zobowi─ůzuje si─Ö do zorganizowania w ci─ůgu ka┼╝dego roku szkolnego przynajmniej dw├│ch pokaz├│w
ta┼äca. Pokazy te mog─ů by─ç organizowane w ramach zaj─Ö─ç tanecznych.

15. Wszystkie układy choreograficzne, lub ich fragmenty, poznane podczas nauki w sekcjach Centrum
Ta┼äca i Ruchu TICO podlegaj─ů ochronie prawa autorskiego. Zabrania si─Ö wykorzystywania poznanych
układów choreograficznych lub ich fragmentów w pokazach zewnętrznych, publicznych prezentacjach
bez pisemnej zgody w┼éa┼Ťciciela Centrum.

16. Udział w zajęciach (treningi, pokazy, turnieje tańca) jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
rejestracj─Ö filmow─ů i fotograficzn─ů. Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania danych osobowych uczestników zajęć, zdjęć i nagrań filmowych w celach
reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych.

W sprawach nie uj─Ötych niniejszym regulaminem decyduje w┼éa┼Ťciciel Centrum Ta┼äca i Ruchu TICO.

Niniejszy regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.05.2013 r.

Zapisz sie

Nasi partnerzy: