Centrum taca i Ruchu TICO

Szkola tanca

Szkoła Tańca

Akademia Sztuk Walki

Akademia Sztuk Walki


Facebook

Facebook

Akceptujemy karty:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Tańca i Ruchu TICO z siedzibą ul. Piotrkowska 51, 26-300 Opoczno, NIP 768-17-50-408, Regon: 101497991.

Inspektorem ochrony danych osobowych (dalej IODO) – osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
Kontakt IODO: Tomasz Miękus Adres korespondencyjny: Centrum TICO ul. Piotrkowska 51, 26-300 Opoczno, Email: kontakt@centrumtico.pl

W naszym bazie danych zbieramy następujące dane osobowe:
imię i nazwisko – podczas zapisu klienta do grupy tanecznej, niezbędne do stworzenia listy uczestników oraz kontaktu;
adres zamieszkania lub adres firmy – do wystawienia faktury;
nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie informowania klienta o zmianach w grafiku zajęć i nowej ofercie kursów
adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane są faktury oraz informacje o ofercie szkoły.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
Cel – wykonanie oferty Centrum TICO dla klienta – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania oferty, której stroną jest Użytkownik;
Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą;
Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności firmy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes administratora.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Centrum Tańca i Ruchu TICO, np. biurem rachunkowym w którym prowadzona jest dokumentacja firmy. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z Centrum TICO ograniczona jest do wymaganego minimum.
Wszystkie firmy współpracujące z Centrum TICO, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany powyżej dane adresowe.
Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, informując o tym administratora danych. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.

Zapisz sie

Nasi partnerzy: